With its combination of social, educational and scientific goals, EU-UNAWE is a unique programme.

Professor George Miley from Leiden University, the Netherlands, and Chairman of EU-UNAWE

Cele

Stworzenie międzynarodowej sieci edukacyjnej

Mimo, ze program UNAWE został stworzony zaledwie piec lat temu, to jest on aktywny już w 40 krajach i w ramach swojej działalności zrzesza około 500 astronomów, nauczycieli oraz innych osób zajmujących się edukacja. Ta swoista międzynarodowa sieć edukacyjna daje możliwość dzielenia się pomysłami, doświadczeniem oraz zasobami edukacyjnymi miedzy uczestnikami programu na całym świecie. Dzięki sieci będzie można prowadzić projekty o zasięgu międzynarodowym, których celem jest poszerzenie dziecięcych horyzontów poza ich lokalne środowisko oraz pokazanie, że są one częścią większej, globalnej społeczności.

Organizowanie sesji szkoleniowych dla nauczycieli

Szczególnie ważnym celem dla EU-UNAWE jest zapewnienie różnego rodzaju szkoleń dla nauczycieli oraz osób związanych z edukacją. Poprzez szkolenia EU-UNAWE chce dawać nauczycielom pewność, dzięki której swobodnie będą mogli zaznajamiać swoich uczniów z astronomią czy innymi dziedzinami Widzy, a także będą w stanie tworzyć innowacyjne metody angażujące dzieci w naukę. Aby osiągnąć ten, cel EU-UNAWE organizuje warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli oraz ogłasza na swojej stronie internetowej informacje o innych możliwościach szkoleniowych. 

Rozwój materiałów dydaktycznych

Zdobywanie wiedzy powinno być procesem prawdziwie ekscytującym – uczenie się powinno stawać się przez to bardziej prawdziwe. EU-UNAWE wspiera naukę poprzez zabawę oraz zajęcia praktyczne. Dobrym przykładem jest tu nadmuchiwana piłka UNAWE, która zyskał ogromną popularność dzięki temu, że jest modelem Ziemi. 

EU-UNAWE obecnie rozwija nowe zasoby edukacyjne, włączając w to serwis astronomiczny dla dzieci o nazwie Space Scoop, który realizowany jest we współpracy m.in. z Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO). Myślą przewodnią tego przedsięwzięcia jest dzielenie się z dziećmi emocjami związanymi z najnowszymi odkryciami naukowymi oraz pokazywanie im, że ciągle pozostaje jeszcze wiele nierozwiązanych zagadek dotyczących Wszechświata, a każde kolejne odkrycie przynosi nowe. Wszystkie te zagadki mogą stać się tematem badania naukowych, w których w przyszłości dzisiejsi uczniowie będą mogli wziąć udział. Space Scoop to również świetne źródło wiedzy dla nauczycieli, które może im posłużyć jako punkt wyjścia dla dyskusji prowadzonych w klasie. 

Do pozostałych materiałów edukacyjnych należą bogato ilustrowane książki, gry przygodowe oraz czasopisma. Wszystkie materiały są dostępne za darmo (na zasadzie licencji typu creative common license) w sekcji Zasoby edukacyjne, którą znaleźć można na naszej stronie internetowej. Każdy może korzystać z udostępnionych tam materiałów i modyfikować je tak, aby służyły jego potrzebom i wymaganiom.